Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

...έχει το συναίσθημα λογική ;

"...έχει το συναίσθημα λογική ; ", με ρώτησαν χθες πάνω σε μια συζήτηση.
Να δούμε τι είναι συναίσθημα πρώτα απ' όλα.Είναι μια κατάσταση.Μια δήλωση διάθεσης.Μια εικόνα της συνείδησης απέναντι σε ότι πληροφορείται ή πράττει.Άρα το συναίσθημα είναι κάτι υλικό.Και η συνείδηση και το συναίσθημα ξεκινούν με το -συν-.Που έχει την αλμύρα τού μαζί.Εγώ και ο άλλος.Εγώ και ο κόσμος.Η αντανάκλαση της ζώσας περιπέτειας μας μορφώνει, διαμορφώνει, τη συνείδηση, άρα και το συναίσθημα.
Πάμε τώρα στη λογική.Στηρίζεται σε προκαθορισμένες [ από την αρχή καθορισμένες] σχέσεις του εγώ έναντι του άλλου , του εγώ έναντι του κόσμου, του εγώ έναντι της κοινωνίας, που δίνουν νόημα στην πράξη.Η λογική ακολουθεί διαδικασίες που οδηγούν στο διαμορφούμενο- μέσα από το διαμορφωμένο- ορθό σχήμα.Άρα και η λογική είναι κάτι το υλικό.Στηρίζεται σε προκατασκευασμένες φόρμες, δημιουργημένες από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και προβάλλεται ως αντίκρισμα ορθότητας ή όχι μιας νοητικής ενέργειας που σηματοδοτεί μια πράξη.Που απευθύνεται στον άλλο ή σε μένα, που είμαι μέρος του άλλου, στοιχείο του όλου και αντίστροφα.
Φαίνεται λοιπόν ότι  η ερώτηση δημιουργεί ψεύτικες σημάνσεις διλημματικού χαραχτήρα και έτσι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.Αφού και το συναίσθημα και η λογική είναι υλικού χαρακτήρα κατακτήσεις και εκφάνσεις του μαζί.Η λογική περιέχει συναίσθημα και το συναίσθημα λογική μέσα από την συνύπαρξη και την πληρότητα του όλου.
Το ερώτημα πρέπει να είναι άλλο κατά τη γνώμη μου.Τι σημαίνει " είμαι μαζί...." ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: