Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

...σκέψεις...

Μας γέννησε  το συμπτωματικό ,το τυχαίο και η ανάγκη.Η ελευθερία μας υπόκειται σε αυτούς τους περιορισμούς. Και το νόημα της ζωής βρίσκεται στην ανάγκη να τους υπερβούμε.Υπέρβαση σημαίνει να πράττω, να αισθάνομαι ,να δημιουργώ, να νιώθω,να σκέφτομαι ασυμπτωματικά, σχεδιασμένα και πέρα από το αναγκαίο.Η λεγόμενη  ελεύθερη βούληση περιχαρακώνεται από αυτούς τους κανόνες της υπέρβασης, που οδηγούν στην αντίληψη της ηθικής ως μια επιλογής όχι αξιολόγησης της πραγματικότητας αλλά συγκεκριμένης δράσης. Η ελεύθερη βούληση σηματοδοτεί την δρώσα ηθική.Μόνο η πράξη, που είναι αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης, δημιουργεί και νοηματοδοτεί τους ηθικούς κανόνες και τις ηθικές αξίες που μπορούν να έχουν μόνο κοινωνικό αντίκρισμα αφού και η ελεύθερη βούληση είναι αποτέλεσμα κοινωνικών ανακλάσεων πολιτισμού και οργάνωσης. Ο πολιτισμός και η κοινωνική οργάνωση είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης πράξης για υπέρβαση του συμπτωματικού ,του τυχαίου και της ανάγκης.Ξαναγυρίζουμε στα ίδια λοιπόν.Δηλαδή στο νόημα της ζωής. Η ύπαρξη ή όχι του Θεού δεν αναιρεί την ίδια τη ζωή, ως πρωταρχικό και ολοκληρωτικό φαινόμενο. Η ζωή έχει νόημα ανεξάρτητα από την παρουσία του Θεού.Ο Θεός είναι ο σκοπός , ο στόχος και για αυτό μιλάνε για θέωση, για ολοκλήρωση δηλαδή του νοήματος. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει πιστεύω στη νοηματοδότηση της ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που ο Καμύ λέει ότι η ζωή χωρίς την παρουσία του Θεού είναι τραγωδία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: